νέα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Σας γνωστοποιούμε ότι η ενημέρωσή σας για την πρόοδο των μαθητών αλλά και η παράδοση της βαθμολογίας του Α τετραμήνου  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 στις 12:30  στις αίθουσες των τμημάτων.

Στις 12:00 θα γίνει συνέλευση (στην αίθουσα εκδηλώσεων) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με θέμα λειτουργία του σχολείου μας.

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής 2022-2023

Για το σχολικό έτος 2022-2023 ορίζονται ως Σύμβουλος Σχολικής Ζωής (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4692/2020 αρθρ. 38 και την Υ.Α 129431/ΓΔ4/28-9-2020 στο ΦΕΚ 4183/28-9-2020) η εκπαιδευτικός Τραχίλη Ιωάννα (κλ. ΠΕ02) .

Το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής

  • Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
  • Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές ευθύνης του, τον Σύλλογο διδασκόντων και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεμόνες. Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση, η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο επιτέλεσης του έργου του, συνεργάζεται με τις υποστηρικτικές δομές και δύναται να ζητήσει τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων, όπως και να παραπέμψει τον χειρισμό τους αρμοδίως σε αυτές ή στον σύλλογο διδασκόντων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συμβούλου Σχολικής Ζωής είναι:
– Η συμβουλευτική καθοδήγηση, η ενημέρωση και η υποστήριξη μαθητών, γονέων και κηδεμόνων σε θέματα παιδαγωγικής, αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διευθέτηση κρίσεων, η πρόληψη ακραίων συμπεριφορών και η διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών.
– Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα.
– Η υποστήριξη μέσα από κοινωνικοπαιδαγωγικά προγράμματα, μεθόδους και πρακτικές για τη δημιουργική σύνδεση σχολείου, οικογένειας και κοινότητας και την συνεργασία τους, με στόχο τη διαχείριση κρίσεων, δηλαδή την πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφορών, την ενίσχυση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές ή συναισθηματικές δυσκολίες, την υποστήριξη αυτών και των οικογενειών τους κ.ά.
– Η κοινωνική ένταξη, η συμπερίληψη και ενσωμάτωση μαθητών με ιδιαίτερες ικανότητες, κλίσεις και ταλέντα και η αξιοποίηση αυτών στον χώρο της σχολικής κοινότητας.
– Η υποστήριξη των μαθητών μέσα από προληπτικές αλλά και συμβουλευτικές κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αυτοεκτίμηση ώστε να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στην σχολική ζωή.
– Η συνεργασία και η υποστήριξη των οικογενειών των μαθητών θα πραγματοποιηθεί συμπεριλαμβάνοντας και αξιοποιώντας τις κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, τη συμβουλευτική γονέων και τη δημιουργία ομάδων γονέων με κοινά ενδιαφέροντα και ανάγκες.
– H δημιουργία και η καλλιέργεια θετικών σχέσεων αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προς όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας.
– Η άσκηση των καθηκόντων του λαμβάνει χώρα συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του Συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.

Λειτουργία Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχ. ετ. 2022-23

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας κάθε Τρίτη (ώρες λειτουργίας του σχολείου) παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης από μέλη της Ε.Δ.Υ. (Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης), που αποτελείται από ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

  • Ατομικές συνεδρίες μαθητών/μαθητριών
  • Ομαδικές παρεμβάσεις μαθητών/μαθητριών
  • Ατομικές συνεδρίες γονέων και κηδεμόνων

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα σύστασης ομάδας γονέων (τουλάχιστον 5 εγγραφές για τη σύσταση της ομάδας) σε ώρες λειτουργίας του σχολείου. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση.

Προετοιμασία για την λειτουργίας της εφαρμογής e – εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023

Προετοιμασία για την  λειτουργίας της εφαρμογής e – εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023 (αφορά στους μαθητές /τριες της Γ΄ Γυμνασίου). Οι κηδεμόνες πρέπει να συμπληρώσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις με βάση τις οδηγίες της επιστολής και να τις στείλουν στο σχολείο (επισυνάπτονται και τα δύο έγγραφα).

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ Ε-ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ e-eggrafes