Θεολόγοι

Γερασίμου Ιωσήφ

Σάνη Βασιλική

Φιλόλογοι

Τζιγκαλίδου Βάϊα

Τραχίλη Ιωάννα

Αναγνώστου Αλεξάνδρα

Πινακούλιας Ηλίας

Μαθηματικοί

Νάστα Φωτεινή

Παπαχριστοδούλου Γιάννης (Διευθυντής)

Φυσικών Επιστημών

Φαρμάκη Βάϊα  – Φυσικός

Βλάχου Χαρίκλεια- Βιολόγος

Ξένων Γλωσσών

Τζιάλλα Ελένη – Αγγλικών

Μίχου Γαρυφαλλιά – Γερμανικών

Βαρσακοπούλου Τέτη – Γαλλικών

Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

Νασελάρης Σιδέρης – Εικαστικών

Τεχνολογίας

Κλάγκος Βασίλειος

Φυσικής Αγωγής

Δήμας Ευάγγελος

Πληροφορικής

Γκιομάσης Θωμάς (Υποδιευθυντής)