Λειτουργία Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχ. ετ. 2022-23

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας κάθε Τρίτη (ώρες λειτουργίας του σχολείου) παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης από μέλη της Ε.Δ.Υ. (Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης), που αποτελείται από ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

  • Ατομικές συνεδρίες μαθητών/μαθητριών
  • Ομαδικές παρεμβάσεις μαθητών/μαθητριών
  • Ατομικές συνεδρίες γονέων και κηδεμόνων

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα σύστασης ομάδας γονέων (τουλάχιστον 5 εγγραφές για τη σύσταση της ομάδας) σε ώρες λειτουργίας του σχολείου. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση.