Ναόσχημο Κορώνης

Στην ανατολική είσοδο του οικισμού της Κορώνης, στο λόφο Τσουμπάρι , πλησίον του ποταμού Κωκυτού, σύντομη έρευνα το 2008, ύστερα από διαπίστωση λαθρανασκαφικής δραστηριότητας, αποκάλυψε λείψανα επιβλητικού κτηρίου ελληνιστικών πιθανότατα χρόνων. Το κτήριο, το οποίο ο Σ. Δάκαρης αναγνώρισε ως ναόσχημο, συνέχισε να κατοικείται και κατά τους  ρωμαϊκούς χρόνους, ενώ η χρήση του χώρου επιβεβαιώθηκε και κατά τους μεταβυζαντινούς χρόνους.