Προετοιμασία για την  λειτουργίας της εφαρμογής e – εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023 (αφορά στους μαθητές /τριες της Γ΄ Γυμνασίου). Οι κηδεμόνες πρέπει να συμπληρώσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις με βάση τις οδηγίες της επιστολής και να τις στείλουν στο σχολείο (επισυνάπτονται και τα δύο έγγραφα).

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ Ε-ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ e-eggrafes