Ψηφιακό Απολυτήριο

Υπενθυμίζεται ότι οι απόφοιτοι Γυμνασίων, Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων από το σχολικό έτος 2016-2017 και εξής έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν ψηφιακά το απολυτήριο τους. Σύμφωνα με την Υ.Α. 65320/ΓΔ4/7-6-2021 μπορείτε πολύ εύκολα να εκδώσετε απόσπασμα απολυτηρίου, για εσάς ή τα παιδιά σας, μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ αρκεί η αποφοίτηση να έχει γίνει:

  • κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017 και μετά
  • από δημόσιο / ιδιωτικό γυμνάσιο ή από δημόσιο / ιδιωτικό γενικό ή επαγγελματικό Λύκειο ή Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

Το απόσπασμα του απολυτηρίου έχει ηλεκτρονική σφραγίδα και μοναδικό κωδικό επαλήθευσης, αποθηκεύεται στην θυρίδα σας (https://my.gov.gr/) και μπορεί είτε να σταλεί ηλεκτρονικά σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, είτε να τυπωθεί και να κατατεθεί.

Η υπηρεσία έκδοσης παρέχεται εδώ https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/apophoitese-apo-skholeio