Αχερουσία λίμνη

Η Αχερουσία λίμνη σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Σωτήρη Δάκαρη, ο οποίος ανέσκαψε το λόφο στο Λυκούρσι (Μεσοπόταμο), έφτανε ανατολικά μέχρι το χωριό Καναλάκι. Ο Αμπέλιος Λεύκιος (Lucius Ampelius) ρωμαίος συγγραφέας του 2ου αιώνα μ.Χ. στο έργο του Liber memorialis αναφέρει την περίφημη διπλή γέφυρα της Αχερουσίας λίμνης (ponsmagnusco lumnatusduplex).  Η γέφυρα αυτή που κατασκευάστηκε στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. είχε μήκος 300 περίπου μέτρων και στηριζόταν πάνω σε ξύλινους στύλους.  Ήταν διπλή, ή με διπλό πλάτος καταστρώματος για την άμεση διευκόλυνση των πιστών που συνέρρεαν τις μέρες των εορτών ή έβαιναν παράλληλα δυο ξεχωριστές γέφυρες για να μην έρχονται σ’ επαφή οι πιστοί που κατέφθαναν μ’ εκείνους που αποχωρούσαν με επακόλουθο την ανταλλαγή πληροφοριών που δεν επιθυμούσε το ιερατείου του Νεκυομαντείου. Σύμφωνα με τον Ν. Hammond η γέφυρα αυτή άρχιζε από την Πούντα (μήπως το όνομα της περιοχής διασώζει την ανάμνηση της γέφυρας;) και κατέληγε στο Καστρί. Φυσικά οι πιστοί μπορούσαν να φτάσουν στην περιοχή και με πλωτά μέσα από το Γλυκύ λιμένα (Αμμουδιά).