ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Υπεύθυνη  Δήλωση κηδεμόνα – Στοιχεία επικοινωνίας ( ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) ( ΚΛΙΚ ΕΔΩ)