Επιλογή προσφοράς για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα των μαθητών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου

Για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα των μαθητών της Γ΄ τάξης  Γυμνασίου από τις 08-03-2023 έως τις 10-03-2023  . Στο Γυμνάσιο Καναλακίου την Παρασκευή 03 Μαρτίου 2023 ανοίχτηκαν οι προσφορές των ακόλουθων τουριστικών γραφείων:

  1. Kosmas tours
  2. Skarpos Tours Travel Agency
  3. Connection Travel

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της εκδρομής επέλεξε ομόφωνα ως καταλληλότερη προσφορά την πρόταση του τουριστικού γραφείου Kosmas tours με  τιμή ανά μαθητή 108 €, διότι ήταν η οικονομικότερη προσφορά που ικανοποιούσε τα κριτήρια που τέθηκαν.

Ενστάσεις μέχρι Δευτέρα 06/03/2023 και ώρα 09:30 π.μ..