Επιλογή προσφοράς για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Καστοριά των μαθητών της Β΄ τάξης Γυμνασίου

Για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Καστοριά των μαθητών της Β΄ τάξης  Γυμνασίου από τις 09-02-2023 έως τις 10-02-2023, στο Γυμνάσιο Καναλακίου την Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023 ανοίχτηκαν οι προσφορές των ακόλουθων τουριστικών γραφείων:

  1. Kosmas tours
  2. Skarpos Tours Travel Agency
  3. Μαλίζογλου Δημήτριος

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της εκδρομής επέλεξε ομόφωνα ως καταλληλότερη προσφορά την πρόταση του τουριστικού γραφείου Kosmas tours με ξενοδοχείο Europa Hotel και τιμή ανά μαθητή 47 €, διότι ήταν η οικονομικότερη προσφορά που ικανοποιούσε τα κριτήρια που τέθηκαν.

Ενστάσεις μέχρι Δευτέρα 06/02/2023 και ώρα 09:30 π.μ..