Επιλογή προσφοράς για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Θεσσαλονίκη των μαθητών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου

Για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Θεσσαλονίκη των μαθητών της Γ΄ τάξης  Γυμνασίου από τις 12-04-2022 έως τις 14-04-2022, στο Γυμνάσιο Καναλακίου την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 ανοίχτηκαν οι προσφορές των ακόλουθων τουριστικών γραφείων:

  1. Kosmas tours
  2. Skarpos Tours Travel Agency
  3. Rizos Travel Services
  4. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Πρέβεζας
  5. Μαλίζογλος Δημήτριος

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της εκδρομής επέλεξε ομόφωνα ως καταλληλότερη προσφορά την πρόταση του τουριστικού γραφείου Skarpos Tours Travel Agency με ξενοδοχείο Capsis Hotel και τιμή ανά μαθητή 81,50 €, διότι ήταν η οικονομικότερη προσφορά που ικανοποιούσε τα κριτήρια που τέθηκαν.

Ενστάσεις μέχρι Δευτέρα 28/3/2022 και ώρα 10:30 π.μ..

Ο Διευθυντής
Παπαχριστοδούλου Ιωάννης