Το σχολείο μας

Το σχολείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1961 με την ίδρυση του Ιδιωτικού Γυμνασίου Καναλλακίου. Το Γυμνάσιο στεγάστηκε στα κτίρια που είχαν χτιστεί για χρήση από το προσωπικό της αγγλικής εταιρείας Boot, που είχε αναλάβει το αντιπλημμυρικό – αποξηραντικό έργο της περιοχής Φαναρίου (Αχερουσίας λίμνης).

Στο πρώτο χρόνο λειτουργίας (Σχολ. Έτος 1961-62) φοιτούσαν σε αυτό 124 μαθητές (95 αγόρια και 29 κορίτσια ) σε τρεις τάξεις και τέσσερα τμήματα και υπηρετούσαν σε αυτό 4 εκπαιδευτικοί. Με αυξητικό ρυθμό οι μαθητές τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας (Σχολ. Έτος 1965-66) έγιναν 355 μαθητές (248 αγόρια και 107 κορίτσια ) και 7 οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε αυτό. Σημαντικό ρόλο μετά την έναρξη λειτουργίας του Ιδιωτικού Γυμνασίου Καναλλακίου έπαιξε το εκπαιδευτικό προσωπικό που το αποτελούσαν οι Πάντος Ιωάννης (αποχώρησε πριν τη λήξη του σχολικού έτους), Μπρίκου Ευρίκλεια, Μπαλάση Αικατερίνη (πρόσληψη κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους), Σιδέρης Πολυχρόνης  και ο πρώτος Διευθυντής του Γιώργος Δημογιάννης. Οι μαθητές στην πλειοψηφία τους κατοικούν στα χωριά της περιοχής Φαναρίου και διανύουν απόσταση 3 έως 15 χιλιομέτρων για να φτάσουν στο σχολείο τους.

Γυμνάσιο Κανναλακίου Πρέβεζας.