Νέα Ανακοινώσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

 
ΓΙΑ 2ΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ
α/α Στοιχεία Ταξιδιωτικού Γραφείου Ασφάλιση (υποχρεωτική-πρόσθετη) Συνολική τιμή Τιμή ανά μαθητή Παρατηρήσεις  
1 ΚΤΕΛ ΠΡΒΕΖΑΣ NAI 782 ? 23 ?    
2 Kosmas Tours NAI 646 ? 19?    
3 KANARIS TRAVEL NAI 680 ? 20 ?    

1. Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενη από τον Διευθυντή του Σχολείου, τον αρχηγό της εκδρομής κ. Παπαχριστοδούλου Ιωάννη,, την συνοδό της εκδρομής κ. Προυσσαέως Σοφία, τον Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων κα. Ντούσκα Σταυρούλα και και τον Πρόεδρο του ενός από τα τμήματα της Β΄ τάξης Τζίμα Γεώργιο, επέλεξε το Ταξιδιωτικό Γραφείο Kosmas Tours, επειδή η προσφορά του πληροί τους όρους της προκήρυξης και είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη. Για τούτο συντάχτηκε η υπ. αριθμ. 10/31-03-2017 πράξη της Επιτροπής.

2. Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών είναι στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Καναλάκι, 31-03-2017

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σμπόνιας Νικόλαος

Θεολόγος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΓΙΑ 3ΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
α/α Στοιχεία Ταξιδιωτικού Γραφείου Ασφάλιση (υποχρεωτική-πρόσθετη) Συνολική τιμή Τιμή ανά μαθητή Παρατηρήσεις  
1 ZISIS Tours NAI 4750? 95 ?    
2 Kosmas Tours NAI 4500 ? 90 ?    
3 ALEKAN TRAVEL NAI 4650 ? 93 ?    

 

1. Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενη από τον Διευθυντή του Σχολείου και αρχηγό της εκδρομής κος Σμπόνιας Νικόλαος , την συνοδό της εκδρομής κ. Προυσσαέως Σοφία, την συνοδό της εκδρομής κ. Γκαρτζώνη Σωτηρία, τον Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων κα. Ντούσκα Σταυρούλα και την Πρόεδρο του δεκαπενταμελούς Παπαχριστοδούλου Άννα, επέλεξε το Ταξιδιωτικό Γραφείο Kosmas Tours, επειδή η προσφορά του πληροί τους όρους της προκήρυξης και είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη. Για τούτο συντάχτηκε η υπ. αριθμ. 5/31-03-2017 πράξη της Επιτροπής.

 

2. Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών είναι στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

 

Καναλάκι, 31-03-2017

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Σμπόνιας Νικόλαος

 

Θεολόγος

Γυμνάσιο Κανναλακίου Πρέβεζας.