Επιλογή προσφοράς για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Καστοριά των μαθητών της Β΄ τάξης Γυμνασίου

Για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Καστοριά των μαθητών της Β΄ τάξης  Γυμνασίου από τις 14-03-2024 έως τις 15-03-2024, στο Γυμνάσιο Καναλακίου την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 ανοίχτηκαν οι προσφορές των  τουριστικών γραφείων.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης της εκδρομής επέλεξε ομόφωνα ως καταλληλότερη προσφορά την πρόταση του τουριστικού γραφείου Malizoglou tours με τιμή ανά μαθητή 60 €, διότι ήταν η οικονομικότερη προσφορά που ικανοποιούσε τα κριτήρια που τέθηκαν. Ενστάσεις μέχρι Τρίτη 12/03/2024 και ώρα 09:30 π.μ.