Επιλογή προσφοράς για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα των μαθητών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου

Για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα των μαθητών της Γ΄ τάξης  Γυμνασίου από τις 24-01-2024 έως τις 26-01-2024  . Στο Γυμνάσιο Καναλακίου την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 ανοίχτηκαν οι προσφορές των  τουριστικών γραφείων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της εκδρομής επέλεξε ομόφωνα ως καταλληλότερη προσφορά την πρόταση του τουριστικού γραφείου Kosmas tours με  τιμή ανά μαθητή 79.5 €, διότι ήταν η οικονομικότερη προσφορά που ικανοποιούσε τα κριτήρια που τέθηκαν.

Ενστάσεις μέχρι Τρίτη 16/01/2024 και ώρα 09:30 π.μ..