αρχική

H Διεύθυνση, οι καθηγητές, το προσωπικό και οι μαθητές του Γυμνασίου Καναλλακίου σας καλωσορίζουν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Μέσα από την ιστοσελίδα θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε την ποικίλη δράση και γενικά το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της Παιδείας.

Η ιστοσελίδα αυτή θα αποβεί χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο για τον κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος θα μπορέσει να βρει ποικίλες πληροφορίες σχετικές με το διδακτικό έργο, τις  εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Γυμνασίου μας.

Η επικοινωνία μας με τους γονείς και τους μαθητές μας, μέσα  από τον παγκόσμιο κυβερνοχώρο δηλώνει τη δική μας παρουσία στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογικής έκρηξης.  Πολλά προβλήματα λύνονται και στόχοι υλοποιούνται όταν το τρίπτυχο μαθητής – εκπαιδευτικός – οικογένεια συμπορεύεται και συνεργάζεται παραγωγικά.

Στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής παιδείας, απαραίτητη  προϋπόθεση για τη δημιουργία υπεύθυνων, και ολοκληρωμένων ανθρώπων είναι η πολύπλευρη ποιοτική  αγωγή. Σ΄ αυτό το στόχο θα οδηγήσουμε τις  ενέργειές μας για μια δημιουργική, παραγωγική αλλά και ευχάριστη σχολική  χρονιά.